Najprostszym wyjaśnieniem definicji pomp ciepła jest określenie ich jako urządzenia grzewcze. Zadaniem pompy ciepła jest pobranie i przeniesienie pozyskanego ciepła z obszaru o niższej temperaturze w miejsce o temperaturze wyższej.

Jak działają pompy ciepła?

Do prawidłowego przenoszenia ciepła przez pompy potrzebna jest energia napędowa, która sprawi , że powietrze  będzie płynęło w odwrotnym kierunku (w naturze panuje zasada przepływu powietrza z wyższej do niższej).

jak działa pompa ciepła

Proces przenoszenia ciepła rozpoczyna się od przemiany czynnika w postaci ciekłej i gazowej poprzez odparowanie. W ten sposób ciepło jest pozyskiwane z dolnego źródła. Następnie czynnik ten o niskim ciśnieniu trafia do sprężarki gdzie zwiększane jest zarówno jego ciśnienie jak i temperatura. Kolejnym etapem jest przesunięcie czynnika do skraplacza, czyli elementu, w którym oddaje on swoje ciepło i ulega skropleniu. Następuje tutaj przekazanie ciepła do górnego źródła. Po przemianie czynnika w ciecz trafia on przez zawór dławiący, w którym następuje spadek ciśnienia, z powrotem do parownika. W ten właśnie sposób czynnik krąży po obiegu pompy, co zapewnia cykliczność jej działania.

pompa ciepła powietrzna

Rodzaj pomp ciepła.

  Ze względu na miejsce, z którego przenoszone jest ciepło wyróżniamy: