Pompy powietrzne – to pompy, w których źródłem ciepła jest pobierane powietrzne.

Dzielimy je na dwa typy:

  • pompy ciepła powietrze – powietrze
  • pompy ciepła powietrze – woda

Zarówno jeden jak i drugi typ pompy pobierają ciepło z powietrza zasysanego z zewnątrz. Jednak znacząco się różnią.

Pompy powietrze – powietrze to urządzenia, które ciepło powietrza zewnętrznego transportują do powietrza wewnętrznego (wewnątrz budynku). Ten rodzaj pomp jest najpowszechniejszy a zarazem najtańszy.

Pompy powietrze-woda natomiast ciepło zewnętrzne przenoszą do obiegu grzewczego, ale także do zbiorników wodnych. Uzyskujemy z tego ogrzanie pomieszczeń, a także ogrzewanie podłogowe i ciepłą wodę w kranach.

Pompy powietrzne są najprostszym i tanim rodzajem pomp. Są również najczęściej stosowane.