Pompy gruntowe ( nazywane geotermalnymi ) – to te, których źródłem ciepła jest grunt ( zarówno z ziemia jak i inne źródła np. skały )

Tutaj wyróżniamy wiele rodzajów:

  • Gruntowo – powietrzne – ciepło przesuwają do wewnątrz
  • Glebowo – powietrzne – ciepło pochodzi z gleby
  • Skalno – powietrzne – źródłem ciepła są skały / ciepło pobierane ze skał
  • Wodno – powietrzne – ciepło transportowane jest ze zbiorników wodnych np. podziemnych
  • Gruntowo – wodne – ciepło kierowane jest do obiegu grzewczego i domowych zbiorników z wodą. Możemy w tej grupie wyróżnić kilka typów:
  • Glebowo – wodne – źródłem ciepła jest gleba
  • Skalno – wodne – ciepło przemieszczane jest ze skał

Pompy gruntowe są bardziej efektywne i skuteczne niż powietrzne, ponieważ ich działania nie słabną przy niższych temperaturach.